News & Events

Industry, a part of the economy, is the field of the production of physical goods
where the product is “manufactured, processed, manufactured, prepared” for consumer use or
serving the next business activity for human life in daily life.

HOT

News & Events

Phát triển Công nghiệp hỗ trợ: Đề xuất chính sách ràng buộc và khuyến khích

Bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch Covid-19 cũng tạo thời cơ để các doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) bước chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cơ hội rộng mở Thống kê của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 1.800 DN CNHT,…

Công nghiệp chế biến chế tạo: Động lực chính cho phát triển kinh tế ENGLISH

Năm 2019 là năm đầu tiên, ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam xuất siêu. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với một quốc gia đang thực hiện công nghiệp hóa như Việt Nam. Tọa đàm: Thách thức nào cho công nghiệp hỗ trợ 2020? Saigon Autotech & Accessories…