Sự kiện khác

HOT

Sự kiện khác

Giới thiệu Công nghệ Nano

NANO TECHNOLOGY Hạt NANO là hạt phân tử cực nhỏ khi tiếp xúc với bề mặt kim loại sẽ xâm nhập vào bề mặt của kim loại tạo thành một lớp màng bảo vệ NANO. Khi nhiệt độ và áp lực gia tăng là lúc các phân tử NANO sẽ liên kết với nhau tạo…